Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen

Studeren in het buitenland tijdens je opleiding

Je kunt als student aan de Faculteit FBD een deel van je opleiding in het buitenland doen. Het is een unieke kans om met een andere (arbeids)cultuur in contact te komen, nieuwe wetenschappelijke invalshoeken te leren kennen of werkervaring op te doen. Ook je talenkennis vaart er wel bij, wat een grote plus is voor je latere carrière.
 
Wil je een deel van je opleiding in het buitenland volgen? Neem dan onderstaande informatie door!

Welke mogelijkheden zijn er om tijdens mijn studie naar het buitenland te gaan?

De mogelijkheden om in het kader van je opleiding naar het buitenland te gaan verschillen van opleiding tot opleiding. We sommen ze hieronder op. Je kan zowel aan 'korte' als aan 'lange' mobiliteit binnen of buiten Europa deelnemen. Onder 'lange' mobiliteit verstaan we een verblijf van langer dan twee maanden in het buitenland. Voor lange mobiliteit dien je het Stappenplan van de faculteit te volgen.

Naast deze mogelijkheden kan je nog op eigen initiatief deelnemen aan vrijwillige stages, zomercursussen of andere vormen van (korte) mobiliteit, al dan niet met goedkeuring van je opleiding.

Biochemie en biotechnologie

 • Opleidingsonderdelen in je derde bachelorjaar of eerste masterjaar
 • Onderzoek voor je masterthesis in je tweede masterjaar

Biomedische wetenschappen

 • Projectvoorstel voorafgaand aan je thesis in je tweede masterjaar (altijd in combinatie met masterthesisonderzoek)
 • Onderzoek voor je masterthesis in je tweede masterjaar

Farmaceutische wetenschappen

 • Internationale inleefdagen in het kader van je bachelorproef in je derde bachelorjaar (1 week)
 • Onderzoek voor je masterthesis in je tweede masterjaar
 • Deel van je Apotheekstage in je tweede masterjaar

Diergeneeskunde

 • Stage in het kader van Skills Lab II tussen je tweede en derde bachelorjaar (1 week)

Waar kan ik informatie vinden?

De faculteit en de opleidingen organiseren verschillende infomomenten in de loop van het derde bachelorjaar en het eerste masterjaar. Zorg dat je erbij bent!

Het facultaire stappenplan beschrijft de procedure voor de aanvraag en voorbereiding van een verblijf in het buitenland van langer dan twee maanden in het kader van je opleiding. Lees het zorgvuldig vooraleer je iets onderneemt.
 
Neem ook een kijkje op de algemene pagina’s van de Universiteit Antwerpen over studie of stage in het buitenland. De Dienst Internationale Samenwerking organiseert ook zelf infosessies.
 
Heb je na alle informatie nog vragen? Contacteer dan de academische coördinator internationalisering van je opleiding of de facultaire medewerkers internationalisering.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden om in het kader van je opleiding naar het buitenland te gaan verschillen van opleiding tot opleiding. De academische coördinator internationalisering van je opleiding kan je precieze informatie geven over de specifieke voorwaarden.
 
Als je langer dan twee maanden naar het buitenland wil, kan je stellen dat je je bachelordiploma moet hebben behaald (voor masterproef of apotheekstage), je motivatie sterk genoeg moet zijn en je al je credits moet hebben gehaald van het jaar voor vertrek. Ben je van buitenlandse origine, dan mag je een stage met Erasmusbeurs niet in je land van oorsprong doen.

Voor de erkenning van andere vormen van (korte) mobiliteit, raadpleeg je best de academische coördinator internationalisering van je opleiding of de facultaire medewerkers internationalisering.

Naar welke landen kan ik op uitwisseling?

In de database van Mobility-Online, het online mobiliteitsplatform van de Universiteit Antwerpen, kun je bestemmingen raadplegen waarmee de Faculteit FBD een akkoord heeft gesloten en waar je dus naartoe kunt op uitwisseling in het kader van Erasmus+.

Deze lijst verandert voortdurend en ook bestemmingen buiten deze lijst en buiten Europa zijn soms mogelijk. Informeer bij de academische coördinator internationalisering van je opleiding of de facultaire medewerkers internationalisering naar de mogelijkheden.

Welke beurs kan ik krijgen?

Als je deelneemt aan lange mobiliteit in het buitenland (min. 2 maanden voor stage, min. 3 maanden voor studie), kan je een financiële tegemoetkoming krijgen voor je verblijf in het buitenland. De financiële tegemoetkoming verschilt naargelang van je bestemming.

 • Voor een bestemming binnen Europa ontvang je een Erasmusbeurs (maandelijks bedrag).
 • Voor bestemmingen buiten Europa zijn er verschillende beursprogramma's.

Een uitgebreid overzicht van alle beursprogramma's en de bedragen vind je op de webpagina's van de Dienst Internationale Samenwerking.

Als minderbegoede student heb je extra mogelijkheden om je verblijf in het buitenland (korte én lange mobiliteit) te financieren:

 • Ben je beursstudent, dan ontvang je een hogere Erasmusbeurs.
 • Er is ook 'Mobiliteitsbeurs minvermogende studenten' van de Dienst Internationale Samenwerking. Meer info vind je in het studentenportaal > Mijn opleiding > Internationale ervaring. Je moet daarvoor wel eerst het statuut van 'minvermogende student' aanvragen bij het Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten.
 • Tot slot is er nog de 'Mobiliteitsbeurs voor kansengroepen' van de Faculteit FBD. Voor meer info hierover kan je terecht bij de facultaire medewerkers internationalisering.

Opgelet: voor sommige beursprogramma’s zijn er bijkomende voorwaarden en een aparte aanvraagprocedure en deadline van toepassing!

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Het facultaire stappenplan geeft een volledig overzicht van de procedure voor de aanvraag en voorbereiding van een lang studieverblijf in het buitenland. Lees het zorgvuldig vooraleer je iets onderneemt, je vindt het in het studentenportaal > Internationale ervaring.

Vóór 15 november moet je een motivatiebrief en transcripts opladen in Mobility-Online, het online mobiliteitsplatform van de Universiteit Antwerpen. Voor 1 februari moet je ook je bestemming aanvragen in Mobility-Online. Info en link naar Mobility-Online vind je in het studentenportaal > Internationale ervaring. De officiële aanvraag gebeurt dan tussen 1 december en 10 februari via Sisa en Mobility-Online. De handleidingen met de link naar SisA vind je in het studentenportaal > Internationale ervaring > stage/studeren.

Opgelet: aanvragen die niet volgens de procedure in het stappenplan zijn verlopen, kunnen worden geweigerd.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Academische coördinatoren internationalisering
Biochemie en Biotechnologie: dr. Eva Geuens
Biomedische wetenschappen: prof. dr. Debby Van Dam
Diergeneeskunde: prof. dr. Jo Leroy
Farmaceutische wetenschappen: prof. dr. Wim Martinet

Facultaire medewerkers internationalisering  
Stafmedewerker communicatie en internationalisering: Miep Demuynck
Administratief medewerker internationalisering: Nele Devloo
 
Dienst Internationale Samenwerking
Uitgaande studenten