Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen

Studenten uit Nederland

Jaarlijks beginnen veel Nederlandse studenten een opleiding aan de Universiteit Antwerpen. Ook aan de Faculteit FBD verwelkomen we heel wat noorderburen.
 
De info op deze pagina wil je wegwijs maken in de stappen die je moet ondernemen om aan een opleiding te beginnen aan onze faculteit.
 
Wil je een kijkje komen nemen? Dan zijn dit interessante infomomenten:

 • voor bachelorstudenten en masterstudenten: infodagen
 • voor masterstudenten: infonamiddag masteropleidingen in februari (contacteer hiervoor Leen Caslo)

Instromen in een bacheloropleiding

Je kunt aan een bacheloropleiding starten als je één van volgende diploma’s haalde in Nederland:

 • VWO-diploma
 • HAVO-diploma + propedeuse HBO
 • MBO-diploma + propedeuse HBO

Met een van deze diploma’s kun je je aan de Universiteit Antwerpen inschrijven zonder bij de faculteit nog iets te moeten regelen. Je kunt dus de online aanmelding invullen en je tijdens de inschrijvingsperiode aanbieden bij de centrale inschrijvingsdienst.

Enkele opmerkingen:

 • Er wordt geen selectie gemaakt op basis van het studieprofiel dat je in Nederland volgde, maar het spreekt vanzelf dat je met een pakket basiswetenschappen in het middelbaar onderwijs vlotter zal kunnen volgen.
 • Er is geen numerus fixus.
 • Voor de opleiding diergeneeskunde is er het toelatingsexamen dierenarts. Je moet slagen voor dat toelatingsexamen en bij de 240 best gerangschikte kandidaten behoren om met de opleiding diergeneeskunde te kunnen starten. Voor de opleidingen biomedische wetenschappen, biochemie en biotechnologie en farmaceutische wetenschappen is er geen bindende toelatingsproef. 
 • Voor de opleidingen biomedische wetenschappen en farmaceutische wetenschappen moet je verplicht deelnemen aan de ijkingstoets om in te kunnen schrijven in de bachelor. Deze toets peilt je kennis van wetenschappen en studievaardigheden. Het resultaat is wel niet bindend, dus met het resultaat van je toets wordt geen rekening gehouden om te beslissen of je al dan niet mag inschrijven.
 • Je betaalt als Nederlandse student evenveel studiegeld als Belgische studenten.
 • Je zoekt best huisvesting in Antwerpen; pendelen vanuit Nederland gaat je veel tijd kosten.

Instromen in de master biomedische wetenschappen en de master biochemie en biotechnologie

De masteropleiding biomedische wetenschappen en de masteropleiding biochemie en biotechnologie zijn rechtstreeks toegankelijk voor een reeks Nederlandse academische bachelordiploma’s (minstens 180 studiepunten). Een overzicht vind je in volgende tabel.

 

Biomedische wetenschappen

Biochemie en biotechnologie

Biomedische wetenschappen

X

X

Biochemie en biotechnologie

X

X

Bio-ingenieur: cel- en genbiotechnologie

X

X

Farmacie

X

X

Biologie

X

X

Geneeskunde

X

X

Diergeneeskunde

X

X

Het gaat hier dus om universitaire diploma’s, niet om HBO-opleidingen.
 
Met één van deze diploma’s kun je je aan de Universiteit Antwerpen inschrijven voor de masteropleiding zonder een toelatingsaanvraag in te dienen en zonder bij de faculteit nog iets te moeten regelen. Je kunt dus de online aanmelding invullen en je tijdens de inschrijvingsperiode aanbieden bij de centrale inschrijvingsdienst.
 
Houders van andere diploma’s
 
Indien je met een ander Nederlands bachelor- of masterdiploma wil instromen, moet je de faculteit contacteren. In de praktijk zul je dan moeten beginnen in de bacheloropleiding, waar je mogelijk een aantal vrijstellingen krijgt. Op die manier kun je op een kortere tijd de bachelor halen en in de master instromen.
 
Combineren van het afwerken van je verkorte bachelor en starten van je master is daarbij toegelaten.
 
Indien je wil laten onderzoeken welke vrijstellingen mogelijk zijn, stuur dan je dossier naar de studietrajectbegeleider. Dit dossier moet volgende zaken bevatten:

 • persoonlijke gegevens
 • kort curriculum vitae
 • kopie van je diploma
 • kopie van je puntenlijsten, met bij elk vak vermelding van de score en het aantal ECTS-punten
 • We vragen ook dat je zelf de online studiegids van de bacheloropleiding in Antwerpen raadpleegt en aangeeft voor welke vakken je een vrijstelling vraagt, met een korte argumentatie.

Deadline voor het versturen van deze aanvraag is 30 juni. Behandeling van je dossier kan 8 weken duren.

Instromen in de master farmaceutische wetenschappen

Houders van een Nederlands bachelordiploma farmaceutische wetenschappen 
 
Studenten met een Nederlands bachelordiploma farmacie krijgen rechtstreekse toegang tot een van de masteropleidingen farmaceutische wetenschappen. 
 
Echter, om de wettelijke titel van apotheker te verwerven, is het nodig om een wettelijk bepaalde lijst van vakken af te werken. Hierdoor zul je ook nog een voorbereidingsprogramma moeten afwerken dat bestaat uit een beperkt aantal bachelorvakken.
 
Voor studenten met een bachelordiploma van de universiteit van Utrecht ligt dit programma vast, en bestaat het uit de volgende opleidingsonderdelen:

 • Plantkundige en inleiding tot medicinale planten (1036FBDFAR - 5 studiepunten, 2de semester)
 • Dierkundige m.i.v. beginselen van proefdierkunde ( 1030FBDFAR - 3 studiepunten , 1ste semester)
 • Farmacognosie: medicinale planten en natuurproducten ( 1046FBDFAR - 6 studiepunten, 1ste semester)

Voor je kunt inschrijven, moet je een afspraak maken met de studietrajectbegeleider om het voorbereidingsprogramma verder vorm te geven. Nadat je voorbereidingsprogramma is vastgelegd, kun je  de online aanmelding invullen en je tijdens de inschrijvingsperiode aanbieden bij de centrale inschrijvingsdienst.

Enkele opmerkingen:

 • Als je je Nederlands bachelordiploma al hebt verworven, is het toegestaan om tijdens het afwerken van het voorbereidingsprogramma aan je masteropleiding te beginnen. OPGELET: het afwerken van dit voorbereidingsprogramma samen met de master is niet mogelijk in twee academiejaren!
 • Indien je je bachelordiploma nog niet helemaal hebt gehaald in Nederland, kun je nog NIET starten aan het voorbereidingsprogramma.

Houders van andere diploma’s  

Indien je een ander Nederlands bachelor- of masterdiploma hebt, moet je de faculteit contacteren. In de praktijk zal je dan moeten instromen in de bacheloropleiding, waar je mogelijk een aantal vrijstellingen krijgt. Op die manier kun je dan op een kortere tijd je bachelordiploma halen en in de master instromen.
 
Combineren van het afwerken van je verkorte bachelor en starten van je master is daarbij toegelaten.
 
Indien je wil laten onderzoeken welke vrijstellingen mogelijk zijn, stuur je je dossier naar de studietrajectbegeleider. Dit dossier moet volgende zaken bevatten:

 • persoonlijke gegevens
 • kort curriculum vitae
 • kopie van je diploma
 • kopie van je puntenlijsten, met bij elk vak vermelding van de score en het aantal ECTS-punten
 • We vragen ook dat je zelf de online studiegids van de bacheloropleiding in Antwerpen raadpleegt en aangeeft voor welke vakken je een vrijstelling vraagt, met een korte argumentatie

Deadline voor het versturen van deze aanvraag is 30 juni. Behandeling van je dossier kan 8 weken duren.