Letteren en Wijsbegeerte

Diversiteit en inclusie

Als actief pluralistische instelling wil de Universiteit Antwerpen een stimulerende omgeving zijn voor al haar leden, zowel voor studenten als voor personeel. De troeven en de uitdagingen die eigen zijn aan de diverse (Antwerpse) samenleving geven ons een extra stimulans om in te zetten op gelijke kansen.  

De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte gelooft dat diversiteit en inclusiviteit onderwijs verrijkt en onderzoek verdiept. We zetten daarom actief in op sensibilisering, beleidsmaatregelen en concrete projecten.  

Hier vind je meer info over het diversiteitsbeleid van de Universiteit Antwerpen