Side header image

Diversiteit

Als actief pluralistische instelling wil de Universiteit Antwerpen een stimulerende omgeving zijn voor al haar leden, zowel voor studenten als voor personeel. De troeven en de uitdagingen die eigen zijn aan de diverse (Antwerpse) samenleving geven ons een extra stimulans om in te zetten op gelijke kansen. We doen dit door sensibilisering, beleidsmaatregelen en concrete projecten.

Vragen/bevindingen/suggesties?

Is er je iets opgevallen? Heb je bepaalde suggesties? 
Wil je een bepaalde bevinding, good practice of ervaring melden of delen?
Laat het dan zeker weten via diversiteit@uantwerpen.be.

 

Contact

Team Diversiteit
Departement Universiteit & Samenleving
Campus Middelheim - gebouw A
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 31 34
diversiteit@uantwerpen.be