Letteren en Wijsbegeerte

Departementen, onderzoeksgroepen en instituten

De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte is vertakt in vijf departementen en die op hun beurt in twaalf onderzoeksgroepen. Daarnaast zijn er zeven instituten en expertisecentra aan de faculteit verbonden.

Departement Geschiedenis


Departement Letterkunde


Departement Taalkunde


Departement Toegepaste Taalkunde


TricS

TricS is de onderzoeksgroep voor Vertaalwetenschap, Tolkwetenschap en Interculturele Communicatie, gespecialiseerd in audiovisuele vertaling, mediatoegankelijkheid, wetenschappelijk-technische communicatie en interculturele communicatie.

Departement Wijsbegeerte


Instituten en expertisecentra