Letteren en Wijsbegeerte

Departementen, onderzoeksgroepen en instituten

De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte is vertakt in vijf departementen en die op hun beurt in twaalf onderzoeksgroepen. Daarnaast zijn er nog verschillende instituten, expertisecentra en leerstoelen verbonden aan de faculteit.

Departement Geschiedenis​

 • Centrum voor StadsgeschiedenisHet Centrum voor Stadsgeschiedenis (CSG) onderzoekt de stedelijke cultuur, economie, religie, politiek en instituties van de middeleeuwen tot het heden.
 • Power in History - Centrum voor politieke geschiedenis De onderzoeksgroep begrijpt ‘politiek’ als de bewuste vormgeving van de maatschappij en de conflicten die daaruit kunnen ontstaan. Haar studiedomein omvat de geschiedenis van internationale betrekkingen en de politieke instellingen, cultuur, theorieën en ideologieën.

​Departement Letterkunde

 • Instituut voor de studie van de letterkunde in de Lage LandenHet ISLN onderzoekt de letterkunde in de (Zuidelijke) Nederlanden, van ca.1100 tot het heden. Het ISLN overkoepelt studiecentra gewijd aan Guido Gezelle, Louis Paul Boon en Hugo Claus.
 • Visuele PoëticaVisuele Poëtica is een onderzoeksgroep in theater, film en verwante artistieke media. Het onderzoek is verdeeld over vier gebieden: performatieve poëtica, intermediale poëtica, kunstenaarspoëtica en tekstuele poëtica.
 • Antwerp Centre for Digital Humanities and Literary CriticismDe onderzoeksgroep verenigt een lange traditie aan literatuuronderzoek met de digitale technieken en methodes van de moderne humane wetenschappen.

Departement Taalkunde

 • Communication for Academic and Professional PurposesC-APP brengt onderzoekers op het gebied van (toegepaste) taalkunde, sociolinguïstiek en discoursstudies samen om het taalgebruik in publieke of private organisaties en in het (hoger) onderwijs te bestuderen.
 • Computational Linguistics and Psycholinguistics - CLiPS produceert internationaal erkend toponderzoek en -hulpmiddelen in (ontwikkelings)psycholinguïstiek, (corpus)linguïstiek en computationele linguïstiek.
 • Grammar and Pragmatics - GaP verenigt onderzoek over grammatica (in een ruime betekenis), pragmatiek en hun relatie. De studie naar (linguïstische) betekenis in al haar vormen staat centraal.


Departement Toegepaste Taalkunde​

 • TricSTricS is de onderzoeksgroep voor Vertaalwetenschap, Tolkwetenschap en Interculturele Communicatie, gespecialiseerd in audiovisuele vertaling, mediatoegankelijkheid, wetenschappelijk-technische communicatie en interculturele communicatie.

Departement Wijsbegeerte

 • Centrum voor Filosofische PsychologieDe onderzoeksgroep voor Filosofische Psychologie bestudeert de conceptuele en metafysische vooronderstellingen waarop het denken over de menselijke geest berust.
 • Centrum voor Ethiek - Het Centrum voor Ethiek concentreert zich op twee thema's: fenomenologie en hermeneutiek van de morele ervaring in de Moderniteit en het verband tussen economie en ethiek.
 • Centrum voor Europese Filosofie - De onderzoeksgroep voor Europese Filosofie bestudeert de relatie tussen rede en cultuur in de moderne en hedendaagse samenleving. De hoofdthema's zijn metafysicakritiek, religie en kunst en literatuur.