Rechten

Prijzenoverzicht

alle prijzen die je kan winnen met je bachelor- of masterproef, of (doctoraats)onderzoek

Thesisprijzen

Heb jij jouw thesis succesvol afgerond? Neem deel aan (één van onderstaande) thesiswedstrijden.

prijs/wedstrijd

doelpubliek

indienen door

taal

indiendatum

Prijs van de Onderwijsraad 2023

Personeelsleden en studenten

Personeelsleden of studenten

Nederlands

01/09/2023

Prijs William Lambrechts

master

student

Nederlands

Engels

Frans

06/09/2023

Jura Falconis Bachelorprijs

bachelor

student

Nederlands

7/09/2023

Dierenwelzijnsprijs

master

student

Nederlands

Engels

15/09/2023

OCAD Thesisprijs

master

student

Nederlands

Frans

Engels

Duits

18/09/2023

Belgisch Financieel Forum prijs voor de beste masterproef

master

student

Nederlands

Frans

Engels

29/09/2023

Scriptieprijs binnenlands bestuur Guido Decoster

master

student

Nederlands

Engels

29/09/2023

Scriptieprijs Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding

master

student of promotor

Nederlands

Engels

30/09/2023

Prijs Beste Scriptie Consumentenbescherming van Staatssecretaris Alexia Bertrand

master

student

Nederlands

Frans

1/10/2023

APR-Prijs

master

student

Nederlands

1/10/2023

Vlaamse Scriptieprijs

master

student

Nederlands

1/10/2023

Francqui Prijs

PhD

promotor

Engels

2026

Prijs Rob De Koninck

master

student

Nederlands

31/10/2023

Student Award BTSZ  

master

student

Nederlands

Frans

Engels

Duits

31/10/2023

Barbara Reinhartz scriptieprijs

master

student

Nederlands

Engels

1/11/2023

OVB-thesisprijs

master

student

Nederlands

15/11/2023

CPS-Prijs

master

student

Nederlands

20/11/2023

CREG-prijs

master

promotor

Nederlands

5/12/2023

VI.BE scriptieprijs

master

student

Nederlands

Engels

15/12/2023

Zonta Aanmoedigingsprijs

master

student

Nederlands

Frans

Engels

Duits

31/12/2023

Driejaarlijkse prijs Gerechtelijk Recht

master

student

Nederlands

31/12/2023

De Prijs Fernand Colin voor Recht

PhD

doctoraatsstudent

Engels

15/01/2024

EUI doctoraatsbeurs

PhD

doctoraatsstudent

Engels

31/01/2024

Eli Young Lawyers Award

master

student

Engels

30/04/2024

B.A.E.F. Alumni Award 

PhD

doctoraatsstudent

Engels

2027

Montaigne wedstrijd

master

student

Nederlands

7/07/2024