Rechten

Onderzoek

Onderzoek in de Faculteit Rechten

De Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen heeft sinds jaar en dag een sterke reputatie op het vlak van het onderzoek. Onze onderzoekers bestuderen niet enkel het geldende recht, maar peilen tevens naar de fundamentele betekenis van het recht in de samenleving en in het openbaar bestuur.
 
De dynamiek van het Antwerpse rechtswetenschappelijke onderzoek wordt gewaarborgd en uitgebouwd binnen vijf onderzoeksgroepen. Deze thuispagina is hiervan het publieke uithangbord. Je treft er informatie op aan over het onderzoek en de onderzoekstructuur van de Faculteit Rechten.

Het Bureau Onderzoek bouwt mee aan het onderzoeksbeleid van de faculteit. Peter De Cauwer, Stafmedewerker Onderzoek en Evelien Vandenhaute, Stafmedewerker Onderzoek, ondersteunen individuele onderzoekers door hen te informeren, te stimuleren en te begeleiden bij elke stap van het onderzoek.

Welkom!

                             Prof. dr. Wouter Vandenhole
                             Vicedecaan Onderzoek
                             Onderzoekscoördinator