Rechten

Onderzoek

Onderzoek in de Faculteit Rechten

De Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen zet sterk in op onderzoek in verschillende rechtsdomeinen. Onze onderzoekers bestuderen het geldende recht, maar peilen ook naar de fundamentele betekenis van het recht in de samenleving. Ze gaan in intra- en interdisciplinair onderzoek na hoe het recht mee een antwoord kan bieden op complexe maatschappelijke uitdagingen (wicked problems).

Het Antwerpse rechtswetenschappelijke onderzoek wordt uitgevoerd in vijf onderzoeksgroepen: Onderneming en Recht; Overheid en Recht; Persoon en Vermogen; Recht en Ontwikkeling; en Rechtshandhaving. Daarnaast telt de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen vijf leerstoelen en is zij ook de thuisbasis voor een interfacultair instituut voor belastingwetenschap, de Antwerp Tax Academy

Samen met de vicedecaan onderzoek bouwt de Cel Onderzoek mee aan het onderzoeksbeleid van de faculteit, waarin doctoraatsonderzoekers en aspirant-onderzoekers een belangrijk rol spelen. Peter De Cauwer (stafmedewerker onderzoek) en Evelien Vandenhaute (stafmedewerker onderzoek) informeren, stimuleren en begeleiden individuele onderzoekers bij elke stap van hun onderzoekstraject.

Welkom!

                             Prof. dr. Wouter Vandenhole
                             Vicedecaan Onderzoek (2018 - heden)