Rechten

Recht in de wereld

In een globaliserende wereld is internationalisering een essentieel onderdeel geworden van het academisch leven. Onze faculteit streeft actief naar internationalisering in onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Dit heeft de Faculteit Rechten - Universiteit Antwerpen in staat gesteld om tot de top 100 van Rechtsfaculteiten ter wereld te behoren (QS World University Rankings Law 2017).

Internationale partners maken uitwisselingen van studenten en personeel mogelijk.  Onze faculteit verwelkomt jaarlijks tot 100 inkomende uitwisselingsstudenten en gastonderzoekers uit alle continenten die volop deelnemen aan de bloeiende academische gemeenschap van Antwerpen. Daarnaast is de Faculteit Rechten betrokken bij de Antwerp Summer University, waar in augustus nog eens 40 studenten welkom zijn.

Een op vier van onze afgestudeerden heeft een semester of een jaar aan een buitenlandse universiteit gestudeerd, en de anderen kunnen deelnemen aan ons uitgebreid programma internationalisering@home, waarbij buitenlandse docenten lesgeven in Antwerpen.

De actieve deelname van onze faculteit aan verschillende internationale netwerken van rechtenfaculteiten maakt dat globalisering in Antwerpen geen hol woord is.

De medewerkers van het International Office ondersteunen onze internationale gasten en studenten en zorgen ervoor dat ze zich thuis voelen. Het bureau coördineert ook alle initiatieven op het gebied van internationale samenwerking en uitwisseling.