Internationaal

In het kader van de internationalisering van het onderwijs en onderzoek neemt de Faculteit Rechten deel aan uitwisselingsprogramma's voor studenten en onderzoekers.

Maar er zijn ook verschillende mogelijkheden om voor een korte periode, al dan niet als erkend deel van je rechtenstudie aan de Universiteit Antwerpen, buitenlandse studieervaring op te doen:

Genèvereis

De faculteit organiseert jaarlijks een studiereis naar Genève waaraan studenten uit de Master in de Rechten of de Master of Laws kunnen deelnemen.

Met het oog op:

 • het verwerven van inzicht in de werking van deze internationale instellingen
 • het toetsen van theoretische kennis aan de realiteit
 • het leggen van contacten met specialisten van de diverse instellingen met het oog op stages en tewerkstellingsperspectieven in een internationale omgeving of een diplomatieke loopbaan

Praktisch:

 • Alle masterstudenten worden geinformeerd over de mogelijkheid tot deelname in de loop van oktober, inschrijven volgt in november
 • De deelnameprijs is ongeveer €350 voor de reis, overnachtingen, ontbijt, toegangsprijzen en verzekering

Meer informatie:

Nele Voorspoels, internationaloffice.law@uantwerpen, tel. 03 265 57 38

Meesterproef: stage in India

Masterstudenten in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen volgen in hun eerste masterjaar een stage die verplicht gekoppeld is aan een van de modules die de student volgt en waarbinnen ook het onderwerp van de meesterproef (thesis) valt. Studenten die hun thesis schrijven in de module Internationaal en Europees Recht, kunnen kandideren om hun stage in India te volbrengen, in de sector advocatuur.

Het project is een samenwerking tussen:

Praktisch:

Er zijn maximum vijf stageplaatsen.
De stage vindt plaats in de volledige maand augustus.
Begin oktober vindt een informatiemoment plaats, waarop een selectie volgt.

De geselecteerde studenten

 • volgen een USOS vierdaagse (begin februari in lesvrije week)
 • volgen een vormingsweekend van USOS (eind oktober)
 • verblijven samen met de begeleider ongeveer een maand in India, in de maand augustus
 • nemen deel aan een nawerkingsmoment (op zaterdagvoormiddag eind september)
 • dragen de kost van de verplaatsing New Delhi-Ranchi-New Delhi, en de kosten van verblijf en verbruik in India. De overige kosten worden gedragen door de faculteit.

Meer informatie:

Prof. Koen De Feyter, koen.defeyter@uantwerpen.be, tel. 03 265 58 82
en de USOS-brochure, p. 23-26

Meesterproef: stage in Genève

Masterstudenten in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen volgen in hun eerste masterjaar een stage die verplicht gekoppeld is aan een van de modules die de student volgt en waarbinnen ook het onderwerp van de meesterproef (thesis) valt. Studenten die hun thesis schrijven in de module Publiek Recht, kunnen kandideren om hun stage in Genève te volbrengen.

Het project is een samenwerking tussen:

 • de Faculteit Rechten van de Universiteit van Antwerpen,
 • Belgische Permanente Vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties en andere internationale instellingen in Genève

Praktisch:

Er zijn afhankelijk van de activiteiten bij de Permanente Vertegenwoordiging twee tot vijf stageplaatsen.
De stage vindt plaats in de zomer of tijdens het academiejaar.
Aan het begin van het academiejaar vindt een informatiemoment plaats, waarop een selectie volgt.

De geselecteerde studenten

 • volgen de activiteiten van de diplomaten in Genève in een van de volgende departementen:
 • Sectie Mensenrechten (o.a. periodic review Mensenrechtenraad)
 • Sectie Humanitaire zaken, Asiel en Migratie en Ontwikkelingssamenwerking
 • Sectie Gezondheid
 • Sectie Ontwapening
 • Sectie Economische zaken (incl. Milieu en Sociale zaken)
 • hebben een goede kennis het Nederlands, Frans en Engels.
 • dragen de kost van de verplaatsing, en de kosten van verblijf en verbruik in Genève. De overige kosten worden gedragen door de faculteit.

Meer informatie:

Prof. Wouter Vandenhole, wouter.vandenhole@uantwerpen.be, tel. 03 265 52 37

Meer info over de Permanente Vertegenwoordiging: http://www.diplomatie.be/genevaunnl/default.asp?id=39&mnu=39