Rechten

Organisatie Faculteit Rechten

Wie zijn wij?

Organisatie

De Faculteit Rechten organiseert, coördineert, realiseert en stimuleert het academisch onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijke dienstverlening in het vakgebied rechten en het vakgebied veiligheidswetenschappen.

Het beleid van de faculteit

De Faculteitsraad, het Dagelijks Bestuur en het Uitgebreid Dagelijks Bestuur zijn de belangrijkste beleidsorganen binnen de Faculteit Rechten. De decaan zit deze drie organen voor. 

De decaan, prof. dr. Frederik Swennen, vormt samen met de twee vicedecaan, prof. dr. Wouter Vandenhole en prof. dr. Renate Barbaix, het Dagelijks Bestuur van de Faculteit Rechten (2021-2024).


De dagelijkse werking van de faculteit

Het Decanaat, het Onderwijssecretariaat, het Onderzoekssecretariaat, de Cel Internationalisering en de Cel voor Kwaliteit en Innovatie in het Onderwijs (CIKO) staan in voor de dagelijkse werking van de faculteit. De faculteitsdirecteur, de heer Filip Seuntjens, coördineert de globale faculteitswerking.