Sociale Wetenschappen

Prof. dr. Michèle Lamont

Prof. dr. Michèle Lamont ontving op donderdag 31 maart 2022 het eredoctoraat van de Faculteit Sociale Wetenschappen als erkenning voor haar expertise op het vlak van sociologie, meer bepaald sociologische vraagstukken over cultuur en sociale ongelijkheid, maar ook omdat zij een belangrijke academische stem is in het publieke debat over thema’s als sociale verandering, inclusie en diversiteit.​

Promotor: prof. dr. Gert Verschraegen
Masterclass: Waar wij waarde aan hechten: een nieuwe definitie van erkenning en respect in een tijd van grote verandering.

Herbekijk de livestream hier

Abstract masterclass prof. dr. Michèle Lamont

Waar wij waarde aan hechten: een nieuwe definitie van erkenning en respect in een tijd van grote verandering

In dit boek (dat in het voorjaar van 2023 uitgegeven wordt door Simon & Schuster) wordt vastgesteld dat steeds minder mensen in de VS het gevoel hebben dat ze de 'American Dream' beleven. Daarom moeten we manieren vinden om scenario's van zelfverwezenlijking te ontwikkelen die minder gericht zijn op materieel succes en zelfredzaamheid, en ook nieuwe hoopgevende verhalen aanreiken aan jongeren – een bevolkingsgroep die nu een ongeziene crisis doormaakt op het vlak van geestelijke gezondheid. 

Op basis van interviews met aanjagers van verandering (zoals komieken, culturele creatievelingen, journalisten, pleitbezorgers en activisten) en Amerikaanse studenten ga ik na welke plaats inclusie en 'gewoon universalisme' krijgen in deze nieuwe hoopgevende verhalen, en hoe deze thema's verspreid worden in de hybride publieke sfeer via 'erkenningsketens'. 

Ik stel ook verschillende benaderingen voor om stigma te verminderen en solidariteit te bevorderen, en daarnaast bespreek ik de implicaties van deze analyse voor Europa en daarbuiten. De theoretische relevantie van dit werk is dat het meer inzicht verschaft in het belang van erkenning als centrale dimensie van sociale ongelijkheid. De sociale relevantie ervan is dat het de culturele omstandigheden belicht die de huidige crisis in de Amerikaanse samenleving in de hand werken, en tevens oplossingen aanreikt en hierover een openbare dialoog aanwakkert.