Sociale Wetenschappen

Faculteit Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappers, dat heeft de pandemie bewezen, vormen een belangrijke schakel in de samenleving. Epidemiologen en biostatistici geven aan hoe een pandemie evolueert, sociale wetenschappers meten hoe de samenleving in familiekring, professioneel en sociaal zich daarbij voelt. De biomedische wereld en farmacologie ontwikkelen vaccins, sociale wetenschappers bedenken hoe we mensen kunnen informeren en overtuigen om zich te laten vaccineren. De medische wetenschappen redden mensenlevens, sociale wetenschappers tekenen beleid uit om de samenleving op de rails te houden en terug op te bouwen. Juristen creëren een wettelijk kader, sociale wetenschappers kijken hoe deze regels draagvlak en impact hebben op het sociale weefsel. ICTers en ingenieurs scheppen een digitale wereld, sociale wetenschappers bedenken hoe we er op een weloverwogen manier onderwijs in kunnen organiseren en ons leven mee kunnen organiseren. 


Met andere woorden, techniek, gezondheids- en andere wetenschappen zijn cruciale bouwstenen voor een samenleving, maar de sociale wetenschappers zijn van belang om er een samenleving mee uit te bouwen.

Prof. dr. Petra MEIER, decaan Faculteit Sociale Wetenschappen