Sociale Wetenschappen

Sociale wetenschappen voor iedereen

Zei daar iemand "ivoren toren"?!

Naast onderzoek en onderwijs vormt dienstverlening de derde pijler van het academische bestaan. De Faculteit Sociale Wetenschappen profileert zich als een maatschappelijk betrokken faculteit. Daarbij stellen we een aantal waarden centraal. Zo willen we een veilige omgeving creëren voor alle studenten en personeelsleden, hechten we veel belang aan diversiteit en inclusie, en zetten we in op duurzaamheid. 

De Faculteit Sociale Wetenschappen wil ook de dialoog aangaan met 'de buitenwereld'. Een faculteit kortom die het maatschappelijke debat niet alleen aangaat, maar ook stimuleert.

Hoe doen we dit? Los van onze experts die aan bod komen in de media, organiseren we zelf tal van events: 

FSW Lectures
Een door de faculteit georganiseerde lezingenreeks met (inter)nationale topsprekers die een breed publiek aanspreken.

FSW Connects
in samenwerking met NuffSaid organiseren we  jaarlijks een drietal lezingen/performances; daarnaast is dit ook het forum waar onze studenten die iets willen organiseren, hun ei kwijt kunnen. 

Les van de Eeuw
Een hele voormiddag stellen we laatstejaars scholieren (en hun leerkrachten) bloot aan docenten, experts, journalisten, auteurs, ... die één centraal actueel maatschappelijk thema uitspitten. 

EU simulatiepakket
Wil je in je klas inzicht krijgen in hoe politieke besluitvorming verloopt? Dan kan je ons EU simulatiepakket boeken.

Workshops voor het secundair onderwijs
Onbekend is onbemind...dus hebben we een 15-tal workshops die we kunnen aanbieden op verplaatsing, of bij ons op de Stadscampus, en die gericht zijn op de derde graad van het secundair.