Geneeskunde en Gezondheids­wetenschappen

IPSIG

InterProfessioneel Samenwerken In de Gezondheids- en welzijnszorg

Wat is interprofessioneel samenwerken en waarom is het zo belangrijk?

Onder ‘interprofessioneel samenwerken’ begrijpen wij de interactie tussen verschillende professionals die elkaars discipline en verantwoordelijkheden kennen. Hierbij is de patiënt/cliënt lid van dat team, om in vertrouwen en ethisch verantwoord samen een patiënt/cliëntgericht (zorg)plan van aanpak op maat van de patiënt/cliënt zijn/haar noden te kiezen.
Dit team voert het (zorg)plan uit en evalueert regelmatig en stelt bij wanneer nodig.

Een interprofessioneel (zorg)team wisselt informatie, ideeën en aanbevelingen uit tussen de verschillende zorg- en welzijnsverstrekkers. In samenspraak met elkaar en de persoon met een ondersteuningsnood ontwikkelen zij een gemeenschappelijke visie en een doelgericht zorgplan. De relaties tussen de professionals vormen een gecoördineerd en coherent geheel.

Interprofessioneel samenwerken vereist bereidheid tot samenwerken, communicatie, wederzijds vertrouwen en respect. De verschillende elementen kunnen we samenvatten in vijf bouwstenen: kennismaken, een zorgplan opstellen, reflecteren en evalueren, ethisch handelen en communiceren.

Een (zorg)team dat interprofessioneel samenwerkt, leidt tot:

  • betere kennis en erkenning van elkaars expertise,
  • effectievere communicatie tussen individuen en professionele groepen,
  • evenwichtigere verdeling van werklast en verantwoordelijkheid,
  • tegengaan van te sterke specialisatie en profilering,
  • oplossen van onderlinge wedijver,
  • toegenomen jobtevredenheid,
  • efficiënter omgaan met complexiteit,
  • toename van de kwaliteit van zorg.

Nieuwsgierig naar meer?

Wij kunnen je ons boek ‘Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheids- en welzijnszorg’ sterk aanbevelen. Bestellen kan via deze link.