Geneeskunde en Gezondheids­wetenschappen

Onderzoek en innovatie

​Ons onderzoek is innovatief, maatschappijgericht en interdisciplinair en streeft naar (inter)nationale excellentie. De faculteit stimuleert fundamenteel en toegepast onderzoek en de valorisatie ervan. Dat vertaalt zich in een stijgende performantie op vlak van verworven onderzoeksfondsen (zowel privaat als internationaal). 
De academische structuur van de faculteit is opgebouwd uit vak- en onderzoeksgroepen, vaak gekoppeld aan specifieke onderzoeksdomeinen. Daarnaast bundelen onze onderzoekers de krachten in de 'facultaire speerpunten'. Door het onderzoek te focussen rond speerpunten, vergroot de samenwerking, expertise en impact.

Daarnaast zijn ook onze doctoraatsstudenten een belangrijke spil in ons facultair onderzoek. Met een 400-tal lopende doctoraten en jaarlijks een 50-tal doctoraatsverdedigingen zijn zij een essentiële schakel in onze werking.