Geneeskunde en Gezondheids­wetenschappen

Studietrajectbegeleiding

Wat kan een studietrajectbegeleider voor je betekenen?

De studietrajectbegeleider geeft je onder meer een antwoord op deze vragen:

  • Hoeveel studiepunten mag/moet ik opnemen in mijn studieprogramma?
  • Welke opleidingsonderdelen mag ik al dan niet kiezen?
  • Welke termijnen moet ik respecteren voor het aanvragen en definitief vastleggen van mijn studieprogramma?
  • Hoe werken de volgtijdelijkheidsregels en zijn er uitzonderingen op?
  • Kan ik deeltijds studeren?
  • Hoe vraag ik vrijstellingen aan?
  • Hoe wordt mijn studievoortgang bewaakt en hoe ga ik om met beslissingen daaromtrent?
  • Welke criteria worden er gehanteerd bij de deliberatie op het einde van mijn opleiding?
  • Wat is het leerkrediet en waarvoor is het belangrijk?
  • Wat als ik twijfel over mijn studiekeuze?

Daarnaast is de studietrajectbegeleider de tussenpersoon tussen jou en de Studieloopbaancommissie van je opleiding. Wil je bijvoorbeeld een studieprogramma indienen dat van de normale regels afwijkt, dan legt de studietrajectbegeleider je vraag voor aan de Studieloopbaancommissie.

Bijzondere faciliteiten

In bepaalde omstandigheden kun je bij de Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding bijzondere faciliteiten aanvragen voor onderwijs en/of examens:

Werken en studeren

Wil je studie en werk combineren, neem dan contact op met Centrum WeST.