Geneeskunde en Gezondheids­wetenschappen

Over de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (FGGW) van de Universiteit Antwerpen speelt een cruciale rol binnen de domeinen geneeskunde, gezondheid, gezondheidszorg en gezondheidswetenschappen. Met een 1000-tal medewerkers en om en bij de 4000 studenten, staat de faculteit garant voor kwalitatief onderwijs en toponderzoek waardoor FGGW behoort tot een van de toonaangevende faculteiten in haar vakgebieden, zowel nationaal als internationaal.

Op vlak van onderwijs biedt onze faculteit studentgericht, activerend, interprofessioneel en internationaal georiënteerd onderwijs binnen de opleidingen geneeskunderevalidatiewetenschappen en kinesitherapie, verpleegkunde- en vroedkundeepidemiologie, en tal van vervolgopleidingen

Het onderzoek van onze medewerkers is innovatief, maatschappijgericht en interdisciplinair en streeft naar (inter)nationale excellentie. Samenwerking is essentieel, zowel binnen de Universiteit Antwerpen als met andere universiteiten, kennisinstellingen en de meewerkende instanties binnen het gezondheidszorgsysteem. De verworven inzichten uit fundamenteel onderzoek worden vertaald naar de klinische praktijk. De hechte band met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) alsook de samenwerking met klinische diensten uit de grote Antwerpse regio en actoren uit de eerstelijnsgezondheidszorg zijn daarbij essentieel.

Download de integrale missie- en visietekst (pdf - 376 kB).