Geneeskunde en Gezondheids­wetenschappen

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen: historiek

RUCA en UIA

Antwerpen startte in 1965 met universitaire opleidingen. Dat gebeurde in het kader van de universitaire expansie en de daaraan verbonden democratisering van het hoger onderwijs. Voortaan was het mogelijk om ook in Antwerpen de studie tot doctor in de genees-, heel- en verloskunde aan te vangen. Daartoe werd aan het Rijks Universitair Centrum Antwerpen (RUCA) het 'kandidatuuronderwijs geneeskunde' ingericht, met drie kandidatuurjaren.
 
Doorstromen naar de 'doctoraatsjaren geneeskunde' kon in Antwerpen vanaf 1971, toen de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA) werd opgericht.

Opleiding tot arts

In 1991 ontstond een belangrijke nieuwe Vlaamse wetgeving over het universitair onderwijs, als gevolg van de overheveling van de onderwijsbevoegdheid van het nationale niveau naar de deelstaten. Vlaanderen zocht meer aansluiting met Nederland. De opleiding geneeskunde heette voortaan 'opleiding tot arts', met drie kandidaat-artsjaren en vier artsjaren.

Europa

In 2003 voerde Vlaanderen de principes van het Bolognaproces bij wet in. Voor de artsenopleiding betekende dat de bachelor- en masterstructuur met drie jaar bachelor (180 studiepunten) en vier jaar master (240 studiepunten). Vanaf oktober 2012 werd het aantal masterjaren teruggebracht tot drie (180 studiepunten). Dat brengt de totale artsenopleiding op zes jaar, zoals in de meeste Europese landen.

Verbreding opleidingsaanbod

De opleiding tot arts was lange tijd de belangrijkste opleiding aan de faculteit. Geleidelijk werd het opleidingsaanbod verbreed, met de BaMa-opleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, de masteropleidingen verpleegkunde en vroedkunde en master in de epidemiologie, verschillende MaNaMa-opleidingen en postacademische vormingen. Vandaag telt de faculteit ongeveer 4000 studenten.
 
Door de verbreding van het opleidingsaanbod heet de Faculteit Geneeskunde sinds 1 oktober 2011 Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.