Geneeskunde en Gezondheids­wetenschappen

Organisatiestructuur

De dagelijkse leiding van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen berust bij de decaan en de vicedecaan. Samen met de faculteitsdirecteur en de facultaire coördinatoren vormen zij het dagelijks bestuur:

Voor de administratieve, logistieke en beleidsondersteuning beschikt de faculteit over een decanaat.
Daarnaast bestaat zij uit verschillende soorten raden en commissies met adviserende, beleidsvoorbereidende of uitvoerende bevoegdheden hebben.

Bestuursorganen

​Beleidsvoorbereidende en -uitvoerende organen

​Academische eenheden

Adviesorganen