Geneeskunde en Gezondheids­wetenschappen

Huisartsennetwerk

Het Centrum voor Huisartsgeneeskunde (CHA) maakt deel uit van ELIZA, de vakgroep Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

Missie

Het hoofddoel van het CHA is het aanbieden van onderwijs gericht op eerstelijnsgezondheidszorg, zowel in de opleiding tot basisarts als in de opleiding tot huisarts, in overeenstemming met de onderwijsvisie van de Universiteit Antwerpen. Het CHA staat in voor onderzoek in de eerstelijnsgezondheidszorg, wat de voedingsbodem vormt en de garantie is voor het academische karakter van het onderwijs.

Bovendien wenst het CHA zich te profileren als een maatschappijgerichte kennisorganisatie, betrokken op de noden en uitdagingen van de maatschappij en de eerstelijnsgezondheidszorg.

De stakeholders van het CHA zijn in de eerste plaats de studenten geneeskunde en huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Antwerpen. Het CHA heeft ook een belangrijke opdracht voor de huisartsen uit het netwerk van stagebegeleiders, de huisartsen uit het netwerk van onderzoekers, de huisartsen van de provincie Antwerpen, en ten slotte alle beroepen en organisaties die werkzaam zijn in de eerstelijnsgezondheidszorg.