Side header image

Competentiegericht onderwijs

In het onderwijs  van de Universiteit Antwerpen ligt de nadruk op het ontwikkelen van competenties als geïntegreerde gehelen van kennis, vaardigheden en attitudes.

Dankzij competentiegericht onderwijs kunnen onze afgestudeerden in een professionele omgeving adequaat handelen op academisch niveau.

De Universiteit Antwerpen:

 • Formuleert de opleidingsdoelstellingen als competenties, m.a.w. als het geïntegreerd kunnen toepassen van kennis, vaardigheden en attitudes in diverse taken of situaties.
   
 • Formuleert algemene wetenschappelijke en wetenschappelijk disciplinaire competenties vanuit de diversiteit aan werksituaties/taken van de afgestudeerde.
   
 • Ontwikkelt de grote lijnen van het programma zo dat de student de competenties geleidelijk aan opbouwt. Het programma krijgt ook verder vorm in overleg met de betrokken docenten.
   
 • Zorgt ervoor dat studenten kennis en vaardigheden geïntegreerd kunnen toepassen in de opleidingsonderdelen of opdrachten.
   
 • Stemt leerdoelen, werkvormen en toetsing op elkaar af.
   
 • Biedt taken in een realistische context aan, zowel in de colleges als in de toetsing.