Bepaal mee de toekomst

Dat is de slagzin die de Universiteit Antwerpen drijft om positieve verandering teweeg te brengen en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. 

Ontdek haar mission statement en leer hoe de langetermijnvisie tot leven komt door baanbrekend onderzoek, inclusieve academische vorming en actieve maatschappelijke betrokkenheid.

Mission statement

De Universiteit Antwerpen wil door haar vrij en innovatief onderzoek, studentgecentreerde academische vorming en gerichte dienstverlening aan de samenleving een waardevolle impact hebben op de ontwikkeling, de verspreiding en het gebruik van wetenschappelijke kennis. 

Op die wijze wil UAntwerpen haar engagement blijvend versterken voor de verdere ontwikkeling van een duurzame wereld en een democratische en inclusieve samenleving gefundeerd op de mensenrechten.