Bepaal mee de toekomst

Dat is de slagzin die de Universiteit Antwerpen drijft om positieve verandering teweeg te brengen en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. 

Ontdek haar mission statement en leer hoe de langetermijnvisie tot leven komt door baanbrekend onderzoek, inclusieve academische vorming en actieve maatschappelijke betrokkenheid.

Mission statement

De Universiteit Antwerpen wil door haar vrij en innovatief onderzoek, studentgecentreerde academische vorming en gerichte dienstverlening aan de samenleving een waardevolle impact hebben op de ontwikkeling, de verspreiding en het gebruik van wetenschappelijke kennis. Op die wijze wil UAntwerpen haar engagement blijvend versterken voor de verdere ontwikkeling van een duurzame wereld en een democratische en inclusieve samenleving gefundeerd op de mensenrechten.

De Universiteit Antwerpen beoogt voor haar kerntaken:

 • Academische vorming, gericht op de gehele mens
 • Creatief en innovatief wetenschappelijk onderzoek
 • Maatschappelijke dienstverlening en engagement vanuit de eigen expertises
 • Toekomstgerichte valorisatie van kennis met duurzame oplossingen voor mens en wereld

De Universiteit Antwerpen laat zich daarbij leiden door volgende kenmerkende krachtlijnen:

 • Excellentie groeiend uit kwaliteitscultuur, steunend op een zorgzame werk- en leeromgeving
 • Academische vrijheid gebaseerd op wetenschappelijke integriteit
 • Studenten als volwaardige en cocreërende partners
 • Thuis in de stad, met de blik naar de wereld
 • Diversiteit als meerwaarde, inclusiviteit als norm
 • Actief pluralisme als basis voor dialoog
 • Stimulering van samenwerking en interdisciplinariteit

Ontdek de missie van UAntwerpen