De Universiteit Antwerpen is een jonge, dynamische en toekomstgerichte universiteit met een sterke missie en visie. Ze neemt een bijzondere plaats in binnen het universitaire landschap van Vlaanderen, en integreert de troeven van haar historische wortels in de ambitie positief bij te dragen aan de samenleving.

  • Missie en visie: Bepaal mee de toekomst. Dat is de slagzin die UAntwerpen drijft om positieve verandering teweeg te brengen en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.
  • Kerntaken: Wanneer de universiteit haar kerntaken uitvoert, doet ze dat op een manier die recht doet aan haar positie als toonaangevend academisch instituut in België en daarbuiten.
  • Krachtlijnen: Bij het vervullen van haar kerntaken volgt ze een vastberaden koers en laat zich daarbij leiden door een aantal kenmerkende krachtlijnen.

Dit is UAntwerpen