Onze studenten zijn actieve en zelfstandige partners die hun eigen leerproces sturen.

Ons onderwijs stimuleert het zelfverantwoordelijk en actief leren van studenten. Het heeft oog en respect voor talenten, karakters, sociale, culturele en religieuze achtergronden, vooropleidingen, verworven competenties en persoonlijke toekomstprojecten. 

De Universiteit Antwerpen:

 • Activeert het leren van studenten tijdens de lessen.
  • In grote groepen kan dit door vragen te stellen, een korte groepsopdracht met zoemsessie, think-pair-share,  stemming over een vraag, peer-instruction, one-minute paper,…
  • In kleine groepen kan dit door groepswerk, een onderwijsleergesprek, opdrachten, cases, problemen oplossen,  vooropdrachten, discussie,…
 • Spreekt de interesses en motivatie van studenten aan om ze een actieve inbreng te geven in het leerproces.
   
 • Geeft studenten opdrachten om actief kennis en vaardigheden te ontwikkelen of toe te passen.
   
 • Loodst de student door het opleidingsonderdeel via een goed uitgewerkte studiewijzer.
   
 • Hanteert een mix aan werk- en evaluatievormen in de opleiding.
   
 • Gebruikt formatieve toetsing om het leerproces van de student bij te sturen.
   
 • Geeft geïndividualiseerde of gestandaardiseerde feedback op opdrachten en tussentijdse toetsen of organiseert peer-evaluatie onder studenten.
   
 • Organiseert de werkweek/het semester van de student zo dat lessen, opdrachten, zelfstudie en toetsing elkaar weloverwogen opvolgen en het programma studeerbaar is.
   
 • Communiceert duidelijk over de verwachte startcompetenties en organiseert een traject (overbruggingsonderwijs, zelfstudiemateriaal,…) waarin studenten lacunes in hun voorkennis kunnen wegwerken.
   
 • Nodigt studenten uit om (vb. in de onderwijscommissie) actief deel te nemen aan discussies over het studieprogramma en het onderwijs in het algemeen.
   
 • Zet studenten mee in voor begeleiding van medestudenten of jongere studenten (leergroepen, student-assistenten, peter/meter enz..).