Door internationale en interculturele competenties te verwerven zijn onze studenten in staat om adequaat te functioneren in de geglobaliseerde maatschappij.

De Universiteit Antwerpen:

 • Formuleert internationale en interculturele competenties die de afgestudeerde dient te bereiken. 
   
 • Structureert het studieprogramma zo dat het internationale uitwisseling van studenten vergemakkelijkt.
   
 • Organiseert opleidingsonderdelen in een andere taal of gedoceerd door een buitenlandse docent.
   
 • Gebruikt anderstalig studiemateriaal.
   
 • Integreert een internationale dimensie in opleidingsonderdelen.
   
 • Laat studenten in een internationale onderzoeksomgeving samenwerken voor de masterproef of de stage.
   
 • Ontwikkelt voor sommige opleidingen een anderstalige equivalente opleiding die inhoudelijk of onderzoeksmatig interessant is voor een internationaal publiek.
   
 • Start internationale consortia op of participeert aan universiteitsbrede internationale netwerken.