Ons academisch onderwijs is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Aan onze universiteit verwerft de student wetenschappelijke kennis, attitudes en vaardigheden om zijn of haar rol in de samenleving waar te kunnen maken.

Opleidingsonderdelen of opdrachten zijn zo geprogrammeerd dat studenten tot een geleidelijke ontwikkeling van onderzoekscompetenties komen.

In vakken of opdrachten kunnen studenten:

  • inzicht in onderzoeksresultaten (onderzoekstheorieën, concepten, modellen) verwerven;
     
  • inzicht in de onderzoeksmethodologie verwerven (observeren, interpreteren en analyseren van gegevens);
     
  • onderzoeksvaardigheden ontwikkelen (vb. leeronderzoek, academisch schrijven,...);
     
  • deelnemen aan onderzoek of zelf onderzoek organiseren (vb. in bachelor- of masterproef).

Deze vier punten kunnen via leerlijnen doorheen het studieprogramma worden uitgewerkt.

Studenten voeren zelf onderzoek uit voor hun bachelor- en masterproef.

Studenten ontwikkelen de competentie om – zowel tijdens de studie als in hun latere (beroeps)leven – zelfstandig nieuwe kennis en inzichten te verwerven.

Studenten zijn zich bewust van de nood aan wetenschappelijk integer handelen in het gehele wetenschappelijk proces gaande van het initiëren van onderzoek tot het publiceren, gebruik en valoriseren ervan.