Alexander Dhoest

Hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Media, beleid en cultuur (MPC)

Expertise

  • Onderzoek en advies rond mediacultuur, in het bijzonder rond minderheden (etnisch-culturele, seksuele, mensen met een beperking, ...) en diversiteit.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.