Anne Van de Vijver

Anne Van de Vijver

Contact

Stadscampus
Tel.
+3232655832
Venusstraat 23
2000 Antwerpen, BEL
Mijn onderzoek focust op het belastingsysteem op het snijpunt van recht, ethiek en psychologie. Wat zijn fiscale rechtvaardigheid en ethisch fiscaal gedrag vanuit een filosofisch en ethisch perspectief? Wat zijn de drijfveren van juridische besluitvorming en van fiscaal gedrag? Hoe vertaalt het juridisch kader ethische principes en fundamentele waarden? Wat is de invloed van de digitale transformatie van de samenleving op deze vragen? In 2015 werd mijn onderzoek bekroond met de Ius Commune Prijs van de Ius Commune Onderzoekschool (Amsterdam).