Anne Van de Vijver

Associate Professor of tax law

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Onderneming en recht

Expertise

  • Internationaal Fiscaal Recht, tax good governance & responsible tax behaviour: Tax compliance, Multinationale onderneming, Vertrouwen, Reputatie, Transparantie, Cooperative Tax Compliance, Werkrelatie, Sociale verantwoordelijkheid, Rechtvaardigheid, Ondernemingen en politiek, Stakeholder management, Corporate Governance, Rol van fiscale adviseurs, Agressieve belastingontwijking, Handhaving, Hervorming van het internationaal fiscaal recht, Dubbele belasting, Belastingcompetitie tussen staten, Rechtvaardigheid tussen staten, Ontwikkelingslanden, Interactie tussen internationaal fiscaal recht en andere juridische domeinen (grondwettelijk recht, internationaal recht, mensenrechten, Europees recht). Digitalisering, nieuwe technologieën en belastingheffing: Nieuwe technologieën (artificiële intelligentie, machine learning, IoT, blockchain, smart contracts, cloud technologies, voorspellende algoritmes), Big Data, Profiling, Nudging, Automatische geschillenbeslechting, Privacy, Rechtsbescherming, Vertrouwen, Transfer Pricing, Hervorming van het internationaal fiscaal recht, Rechtvaardigheid, Rechtvaardigheid tussen staten.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.