Anne Van de Vijver

Associate Professor of tax law

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Onderneming en recht

Expertise

  • Fiscaal recht, internationaal en Europees fiscaal recht, interdisciplinair onderzoek in het domein van het fiscaal recht, algemene rechtsbeginselen, financiĆ«le rapportering en fiscale transparantie, grondrechten van de belastingplichtigen, fiscale ethiek.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.