Benedicte De Winter

Gewoon hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Laboratorium Experimentele geneeskunde en Pediatrie (LEMP)
Eerstelijns - en interdisciplinaire zorg Antwerpen (ELIZA)

Expertise

  • - Viscerale pijn - Inflammatie - ileus - irritable bowel syndrome - IBS - inflammatory bowel disease - IBD - sepsis - experimenteel en klinisch translationeel onderzoek - medical skills teaching

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.