Charlotte De Backer

Charlotte De Backer

Contact

Stadscampus
Tel.
+3232655680
Sint Jacobstraat 2
2000 Antwerpen, BEL
Charlotte De Backer is hoogleraar communicatiewetenschappen gespecialiseerd in interpersoonlijke communicatie. In haar lessen en onderzoek focust ze op diverse vormen van interpersoonlijke communicatie (verbaal – roddelgedrag & non-verbaal – voeding als communicatie, gelaatsexpressies) en hun impact op identiteit en relaties. Ze benadert deze thema’s vanuit verschillende wetenschapsdisciplines met oog voor zowel (a) universele kenmerken (evolutionaire psychologie/antropologie) als (b) groeps- en individuele verschillen en (c) impact van media op interpersoonlijke processen.