Charlotte De Backer

Hoofddocent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Media, ICT en interpersoonlijke relaties in Organisaties en Samenleving (MIOS)

Expertise

  • Ik heb expertise in het uitvoeren van interdisciplinair onderzoek in het domein van sociaal taalgebruik (roddel, eerder onderzoek) en voedselstudies (huidig onderzoek). Methoden die ik gebruik omvatten grootschalige enquêtes, (online) experimenten, psychofysiologische metingen (eye-tracking, EDA/HRV, EEG en Facial Expression Analyses - ik ben een gecertificeerd Facial Action Coder), interviews en focusgroepen, nutritionele analyses en framinganalyses.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.