Didier Boost werkt sinds 2015 aan UAntwerpen en is als onderwijsassistent en onderzoeker verbonden aan de Master Sociaal Werk, het Centre for Research on Environmental and Social Change (CRESC) en het Centrum voor Demografie, Familie en Gezondheid.

Als onderwijsassistent is hij betrokken bij de vakken 'sociaalwerkonderzoek: perspectieven', en 'sociaalwerkonderzoek: methoden' van Prof. Dr. Peter Raeymaeckers. Voor Prof. Dr.  Edwin Wouters voorziet hij ondersteuning voor 'Beleidsvorming' in de Master Sociaal Werk en 'Beleidswetenschap' in de bachelor Sociologie. 

Als onderzoeker werkte hij op projecten rond 'interculturele brugfiguren in het onderwijs' en het 'Geïntegreerd Breed Onthaal'. Binnen de laatstegenoemde studie experimenteerden een aantal pilootprojecten in Vlaanderen met dit nieuwe beleidskader en werd er vanuit een samenwerkingsverband tussen het OCMW, het CAW en de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen geijverd om de rechten van (kwetsbare) burgers beter te realiseren. 

Een rode draad binnen zijn eerder en huidig onderzoek is de notie van 'evidence-based practice' en de zoektocht naar manieren om de eigenheid van het sociaal werk adequaat te capteren middels onderzoek. In zijn doctoraat wordt daarom gefocust op kritisch realisme als wetenschapsfilosofisch paradigma en de toepassing van 'realist evaluation' binnen de context van het sociaal werk.