Francis Mus

Francis Mus

Contact

Stadscampus
Grote Kauwenberg 18
2000 Antwerpen, BEL

Francis Mus (1983) is doctor-assistent vertaalwetenschap aan de Universiteit Antwerpen, waar hij onder meer de vertaalvakken Frans-Nederlands doceert. Tot oktober 2019 was hij docent aan de Université de Liège en doctor-assistent aan de KU Leuven. In zijn onderzoek interesseert hij zich voor de manier(en) waarop literatuur functioneert en circuleert binnen en tussen meertalige en multiculturele ruimtes, met een bijzondere aandacht voor de rol van vertaling in deze circulatie- en receptieprocessen.

Het voorbije decennium heeft Francis Mus gewerkt op twee complementaire onderzoeksprojecten. Hij schreef een doctoraatsthesis over de internationalisering van de Belgische avant-garde in een corpus van Nederlandstalige en Franstalige literaire tijdschriften. Een tweede project handelt over de internationale circulatie van muziek en literatuur. Aanvankelijk richtte hij zich op het werk van de Canadese dichter en singer-songwriter Leonard Cohen, zowel in zijn thuisland als in een internationale context. Het essay De demonen van Leonard Cohen (2015) werd bekroond met de Oost-Vlaamse literatuurprijs. In 2018 verbreedde hij de blik met een onderzoek over de literaire output van populaire muzikanten, wat resulteerde in het boek Grondtonen. Als muzikanten schrijvers worden (2020).

Francis Mus heeft gepubliceerd in heel wat internationale tijdschriften in de vertaal- en literatuurwetenschap, waaronder TTR, JoSTrans, Orbis Litterarum en Cadernos de Tradução. In 2020 verscheen een wetenschappelijke editie van zijn monografie over Leonard Cohen, uitgegeven bij Ottawa University Press.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • onbezoldigd medewerker

Interne mandaten

bestuursorgaan bestuursmandaat