Gamze is TTZAPBOF docent aan de Onderzoeksgroep Recht en Ontwikkeling, Universiteit Antwerpen. Haar werk situeert zich op het kruispunt van internationaal publiekrecht, mensenrechten en duurzame ontwikkeling. Ze verricht onderzoek naar hybride publiek-private actoren in ontwikkelingsfinanciering, zoals multistakeholder partnerschappen en speciale fondsen, 'innovatieve' financieringsmechanismen in duurzame ontwikkeling, transnationale mensenrechtenverplichtingen (waaronder bedrijven en mensenrechten), kinderrechten alsook verantwoordingsplicht en verantwoordelijkheid onder internationaal recht.