Hubert Meeus

Gewoon hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Instituut voor de studie van de letterkunde in de Nederlanden (ISLN)

Expertise

  • Nederlandse literatuur van de 16de tot de 18de eeuw (voornamelijk toneel en lied). Op het vlak van het toneel gebeurt er vooral onderzoek naar de genres, de opvoeringsmogelijkheden (met 3D reconstructies van historische theaters) en de referentiële aspecten in het toneel. Op het vlak van het lied werken wij mee aan de Nederlandse Liederenbank. De aandacht gaat vooral uit naar zowel wereldlijke als geestelijke liedbundels. De nadruk ligt daarbij meer op het litearaire aspect dan op het muzikale.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.