Jelle De Schrijver doceert Vakdidactiek wijsbegeerte en Vakdidactiek geschiedenis aan de Antwerp school of Education.

Jelle behaalde na zijn licenties in de biologie en wijsbegeerte een doctoraat aan Universiteit Gent over de rol van empathie bij morele oordeelsvorming. Hij werkte tien jaar als lerarenopleider en onderzoeker aan Karel-de-Grote en Odisee hogeschool. In zijn vakdidactisch onderzoek focust hij op de rol die (filosofische) dialoog speelt bij het opwekken van kritisch denken over duurzaamheid, burgerschap, erfgoed of wetenschap.