Jelle De Schrijver doceert Vakdidactiek Wijsbegeerte en Geschiedenis aan de Academische lerarenopleiding van Antwerp school of Education. Hij studeerde biologie en wijsbegeerte en behaalde aan Universiteit Gent een doctoraat over empathie en morele oordeelsvorming. Als trekker van onderzoekscentrum ExploRatio - Odisee coördineert hij praktijkgericht onderzoek naar kritisch denken in onderwijs. In zijn vakdidactisch onderzoek focust hij op de rol die (filosofische) dialoog speelt bij het opwekken van kritisch denken over duurzaamheid, burgerschap, geschiedenis, (mis)informatie of wetenschap.