Onderzoeksgroep

Didactica

Expertise

Mijn expertise heeft betrekking op onderzoek naar de waarde van (filosofische) dialoog en filosofisch reflectie in formele en informele onderwijscontexten, gaande van scholen tot educatieve centra en musea. Dit omvat: - De rol van filosofische dialoog bij het stimuleren van de onderzoekende houding van jongeren en het verwerven van inzicht op het vlak van ‘Nature of science’. - De rol van filosofische en interculturele dialoog om controversiële thema’s in de wetenschapsles (zoals genetische manipulatie of evolutietheorie) bespreekbaar te maken in secundaire scholen zonder polarisatie aan te zwengelen. - De rol van filosofische reflectie in het kader van de ontwikkeling van duurzaamheidscompetenties zoals systeemdenken en waardendenken. - De rol van filosofische en interculturele dialoog om de burgerschapscompetenties van jongeren te stimuleren en polarisatie te vermijden in superdiverse klascontexten. - De rol van filosofische dialoog om reflectie over erfgoed en historisch denken te stimuleren