Johan Wens is huisarts in Ekeren (Antwerpen Noord) waar hij deeltijds werkt in een duopraktijk samen met zijn echtgenote Annick De Strooper. 

Hij is als hoofddocent verbonden aan de Vakgroep "Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg Antwerpen" - ELIZA, Centrum voor Huisartsgeneeskunde. Als disciplineverantwoordelijke 'Palliatieve Zorg' coördineert hij er het onderzoek en medisch onderwijs op vlak van palliatieve zorg. Zijn onderzoeksinteresses situeren zich vooral op:
- onderzoek van medisch onderwijs (toetsing, samenwerking)
- palliatieve zorg:
   - belang van vroegtijdige palliatieve zorg bij niet-oncologische patiënten
   - surprise question
   - PICT 
   - palliatieve zorg bij mensen met een beperking
   - ontwikkeling van richtlijnen 
   - communicatie: 'oncotalk' : belang van een tolk op de consultatie oncologie
- kwaliteitsverbetering in chronische eerstelijns zorgverlening vooral gericht chronische zorg (multimorbiditeit en polyfarmacie, vb. bij mensen met type 2 diabetes mellitus) en palliatieve zorg.

Op nationaal vlak vertegenwoordigt Johan Wens de vakgroep in talrijke advies- en beleidsorganen zoals RIZIV, NRKP, Domus Medica, Erkenningscommissie. Hij is erevoorzitter van de plaatselijke Huisartsenkring Noord Antwerpen (HANA) vzw, actueel voorzitter van "Palliatieve Hulpverlening Antwerpen" (PHA) vzw, en het "Diabetes Interactief Educatie Programma" (DIEP) vzw. In februari 2017 droeg hij het voorzitterschap van de internationale eerstelijns organisatie "Primary Care Diabetes Europe" ivzw (PCDE) over aan prof. Xavier Cos Claramunt (ESP).