Johan Wens

Hoofddocent

Even voorstellen...

 

Prof. dr. Johan Wens is huisarts in Ekeren (Antwerpen Noord) waar hij deeltijds werkt in een duopraktijk samen met zijn echtgenote Annick De Strooper. 

Informatie over de "Huisartsenpraktijk Muysbroek"vindt u in de praktijk website.

Hij is als hoofddocent verbonden aan de Vakgroep "Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg Antwerpen" - ELIZA, Centrum voor Huisartsgeneeskunde. Als disciplineverantwoordelijke 'Palliatieve Zorg' coördineert hij het onderzoek en onderwijs in de palliatieve zorg aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

Zijn activiteiten zijn gecentreerd rond onderwijs, onderzoek en dienstbetoon.

Onderwijs: 
- Jaar 3: Module 'Evidence Based Medicine' 
- Jaar 5: Integratie-onderwijs: palliatieve zorg, topic palliatieve zorg in de module Neurologie, Introductieweek huisartsgeneeskunde - Module: "chonische zorg"    
- Jaar 7: Capita Selecta: Palliatieve Zorg
              begeleiding seminariegroepen
              promotie en begeleiding masterproeven geneeskunde
- ICHO: examinator mondelinge proef huisartsgeneeskunde
              promotie en begeleiding master-na-masterproeven huisartsgeneeskunde
              overleggroep toetsing

- PAVO - Verpleegkundigen in de Huisartsenpraktijk:  modules: chronische zorg - diabetes en  ouderenzorg - palliatieve zorg
              
Onderzoek: 
Zijn interesse situeert zich vooral op het vlak van chronische en complexe zorgverlening en interdisciplinaire zorg. Sinds korte tijd focussen zijn belanrgijkste activiteiten zich op het vlak van 'palliatieve zorg'. Op dit ogenblik is hij promotor van 2 doctoraatsonderzoeken en coördineert hij onderzoek in opdracht van het KCE. (2015-14-HSR: nodeloze zorg op het levenseinde).

Dienstbetoon:
Op nationaal vlak vertegenwoordigt Johan Wens de vakgroep in talrijke advies- en beleidsorganen zoals RIZIV, NRKP, Domus Medica, Erkenningscommissie. Hij is erevoorzitter van de plaatselijke Huisartsenkring Noord Antwerpen (HANA) vzw, actueel voorzitter van "Palliatieve Hulpverlening Antwerpen" (PHA) vzw, en het "Diabetes Interactief Educatie Programma" (DIEP) vzw. In februari 2017 droeg hij het voorzitterschap van de internationale eerstelijns organisatie "Primary Care Diabetes Europe" ivzw (PCDE) over aan prof. Xavier Cos Claramunt (ESP).