Johan Wens

Hoofddocent - gastprofessor Universiteit of Medicine and Pharmacy - Hue (Vietnam)

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Eerstelijns - en interdisciplinaire zorg Antwerpen (ELIZA)

Expertise

  • Recente onderzoeksactiviteiten richten zich op: - onderzoek van medisch onderwijs (toetsing, samenwerking) - palliatieve zorg: - belang van vroegtijdige palliatieve zorg bij niet-oncologische patiënten - surprise question - PICT - palliatieve zorg bij mensen met een beperking - ontwikkeling van richtlijnen - communicatie: 'oncotalk' : belang van een tolk op de consultatie oncologie - kwaliteitsverbetering in chronische eerstelijns zorgverlening vooral gericht chronische zorg (multimorbiditeit en polyfarmacie, vb. bij mensen met type 2 diabetes mellitus) en palliatieve zorg

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.