Kris is psycholoog-gedragstherapeut. In zijn proefschrift (KUL, 2014) onderzocht hij het bestaan en functioneren van autobiografische herinneringen van patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Sinds zijn aanstelling aan de UA focust hij op het bevorderen van geestelijke gezondheidszorg (in de eerstelijn). Zo werkte hij rond de samenwerking tussen huisartsen en GGZ-actoren, en rond stigma bij huisartsen in opleiding ten aanzien van mensen met een psychische problematiek. Ook het mentaal welzijn van eerstelijnsgezondheidswerkers krijgt een belangrijke klemtoon in zijn werk, met thema's als bijvoorbeeld burnoutpreventie en copingmechanismen bij huisartsen (in opleiding). Een ander belangrijk onderzoeksspoor betreft gepaste en niet-gepaste zorg in de laatste levensfase. Kris is vertrouwd met zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethodes.

De psychiatrische ziekenhuizen en enkele algemene ziekenhuizen uit de provincie Antwerpen besloten in 2018 tot de oprichting van een Leerstoel Public Mental Health. Kris is titularis van die leerstoel; prof. Geert Dom en prof. Roy Remmen zijn promotoren. De Leerstoel ambieert te komen tot een betere afstemming tussen psychische zorgnoden enerzijds en een gepast zorgaanbod anderzijds.

Binnen de interuniversitaire manama huisartsengeneeskunde is Kris de Antwerpse verantwoordelijke voor de KBA's 'Zorg voor patiënten met psychische klachten en aandoeningen' en 'Zorg voor patiënten met Somatische Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)'. Kris is verder actief binnen de QUALUA-groep, en via die weg o.m. betrokken bij de jaarlijkse Summer School on Qualitative Research Methods in Health Care.

Hij combineert zijn academisch werk met het directeurschap van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie.

 

((c) Foto: Pascal Sienaert)

Afdeling

Statuut & functies

Zelfstandig academisch pers.

  • docent

Assisterend academisch pers.

  • doctor assistent

Interne mandaten

expertenorgaan expertenmandaat