Kris Van den Broeck

Gastprofessor

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Eerstelijns - en interdisciplinaire zorg Antwerpen (ELIZA)

Expertise

  • Geestelijke gezondheidszorg: voorkomen van psychosociale klachten en psychische stoornissen in Antwerpen / Vlaanderen; preventie mentaal onwelzijn en zelfzorg (voor eerstelijnsprofessionals); stigma tgv geestelijke gezondheidsproblemen.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.