Kris Van den Broeck

Kris is psycholoog-gedragstherapeut. In zijn proefschrift (KUL, 2014) onderzocht hij het bestaan en functioneren van autobiografische herinneringen van patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Sinds zijn aanstelling aan de UA focust hij op het bevorderen van geestelijke gezondheidszorg (in de eerstelijn. Zo werkte hij rond de samenwerking tussen huisartsen en GGZ-actoren, en rond stigma bij huisartsen in opleiding ten aanzien van mensen met een psychische problematiek. Ook het mentaal welzijn van eerstelijnsgezondheidswerkers krijgt een belangrijke klemtoon in zijn werk, met thema's als bijvoorbeeld burnoutpreventie en copingmechanismen bij huisartsen (in opleiding). Een laatste belangrijk onderzoeksspoor betreft gepaste en niet-gepaste zorg in de laatste levensfase. Kris is vertrouwd met zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethodes.

Binnen de interuniversitaire manama huisartsengeneeskunde is Kris de Antwerpse verantwoordelijke voor de KBA's 'Zorg voor patiënten met psychische klachten en aandoeningen' en 'Zorg voor patiënten met Somatische Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)'.

Hij combineert zijn academisch werk met het adjunct-directeurschap van Psyche vzw.