Kris Van De Poel

Kris Van De Poel

Contact

Stadscampus
Tel.
032654633
Grote Kauwenberg 18
2000 Antwerpen, BEL

Als toegepast taalkundige ben ik geïntrigeerd door de manier waarop vreemdetaal gebruikers met heel diverse taalcontexten omgaan en daarbij hun communicatieve identiteit uitbouwen. Mijn onderzoek neemt dan ook die taal-discordantie in academische en professionele omgevingen als uitgangspunt. Ik ben (meestal als coördinator) betrokken bij internationale projecten over o.a. de bevordering van taalbewustzijn (met de ondersteuning van sociale media), leer- en leerdervariabelen (zelf-ontplooiing, acculturatie, metacognitie), academische geletterdheid (leesvaardigheid, schrijven-door-lezen), effectieve professionele communicatie (communicatie in de zorg, ...). Deze thema's bevinden zich in de nexus van onderwijs en onderzoek en mijn projectresultaten worden vaak vertaald naar e-leermiddelen.

••• eng •••
Being intrigued by how foreign language users engage with diverse language contexts and try to establish their communicative identities, my research has revolved around language-discordant academic and professional contexts. 
I am engaged in multi-partner projects on, among others, language awareness raising (with the support of social media), learning and learner variables (self-efficacy, acculturation, metacognition), academic literacy (reading comprehension and writing), effective professional communication (e.g. health care communication), ... These topics are at the nexus of teaching and research and my project outcomes have often been translated into e-learning tools.

Afdeling

Statuut & functies

Admin. & techn. personeel

  • domeinco√∂rdinator-diensthoofd

Zelfstandig academisch pers.

  • hoogleraar

Interne mandaten

bestuursorgaan bestuursmandaat