Kris Van De Poel

Research focus

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Communicatie voor Academische en Professionele doeleinden (C-APP)

Expertise

  • Ontwikkeling van digitaal taallleermateriaal en pedagogische aanpak voor academische en professionele doeleinden. Taalgebruik in medische contexten. Communicatieonderzoek (bewustwording, kennis en vaardigheden) bij geschoolde volwassenen.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.