Niel Hens

Hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Centrum voor Gezondheidseconomisch Onderzoek en Modelleren van Infectieziekten (CHERMID)
Sociale Epidemiologie & Gezondheidsbeleid (SEHPO)

Expertise

  • Het gebruik en de ontwikkeling van statistische en wiskundige modellen om de vespreiding van infectieziekten in kaart te brengen.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.