Pierre Delsaerdt

Pierre Delsaerdt

Contact

Stadscampus
Tel.
+3232654449
Sint-Jacobsmarkt 13
2000 Antwerpen, BEL

Contact

Stadscampus
Tel.
+3232654449
Grote Kauwenberg 34
2000 Antwerpen, BEL

Pierre Delsaerdt (1963) is hoogleraar bij het Departement Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen. Hij is er lid van het Centrum voor Stadsgeschiedenis.

Zijn lesopdrachten handelen over de geschiedenis van boek en bibliotheek en de geschiedenis van de Nederlanden. Daarnaast is hij titularis van verschillende opleidingsonderdelen in het masterprofiel ‘Geschiedenis en Cultureel Erfgoed’. Aan de KU Leuven is hij deeltijds hoogleraar op het domein van de boek- en bibliotheekgeschiedenis.

Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op de geschiedenis van het boek als materieel object en op de geschiedenis van (institutionele en privé-)bibliotheken, voornamelijk in de Zuidelijke Nederlanden in de vroegmoderne tijd en de 19de eeuw. Daarmee hangt ook onderzoek samen naar de geschiedenis van de boekhandel. Recenter kwam er een specifieke belangstelling bij voor de geschiedenis van het bibliofiele verzamelen en voor de ‘vererfgoeding’ van het boek vanaf de tweede helft van de 18de eeuw. Momenteel lopen onderzoeken naar de bibliofiele collectie van de hertogen van Arenberg (1850–1950) en naar de inbeslagnames, door de Franse bezettingsmacht, van kostbare boeken en handschriften in de Zuidelijke Nederlanden in 1794–95.

Sinds 2019 is hij directeur van het Ruusbroecgenootschap. Aan het UCSIA coördineert hij initiatieven binnen de themalijn ‘Jezuïetenerfgoed’. In 2020 werd hij verkozen als lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Hij is lid van de advisory board van de boekhistorische tijdschriften Quaerendo en De Gulden Passer. Daarnaast is hij bestuurslid van het Plantin Instituut voor Typografie en van het Dotatiefonds voor Boek en Letteren (Antwerpen), en lid van het Wetenschappelijk Comité van de Arenberg Stichting (Edingen).

In het verleden werkte hij o.m. als hoofd van de afdeling Archief & Historische Collecties van de Antwerpse universiteitsbibliotheek. Hij was actief betrokken bij een aantal boekhistorische tentoonstellingen zoals Een zee van toegelaten lust. Hoogtepunten uit abdijbibliotheken in de provincie Antwerpen (2004) en Heilige Boeken (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, 2014). Hij was redactievoorzitter van De Gulden Passer, bestuurslid van de Werkgroep Achttiende Eeuw, voorzitter van de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis, van de universitaire opleiding Informatie- en Bibliotheekwetenschap, van het Plantin Instituut voor Typografie en van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken. In deze laatste functie was hij ook bestuurslid van het Consortium of European Research Libraries (CERL). Zijn werk werd bekroond met de Victorine van Schaickprijs (1993), het Gulden Boek van Boek.be (2012) en de zilveren Arenberg medaille voor verdienste (2017).