Pierre Delsaerdt

Hoogleraar

Publicaties in de kijker

The odyssey of a rare books library : the Dukes of Arenberg and their Collection spéciale
Cockx-Indestege Elly   Delsaerdt Pierre  
Arenberg-p. 244-251
Citatielink
De verzegelde kisten van de Vrouwe Adriana : de abdijbibliotheek van Tongerlo en de patrimonialisering van het boek in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
Delsaerdt Pierre  
Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis - ISSN 1381-0065-25 (2018) p. 129-149
Citatielink
Lectures princières et commerce du livre: la bibliothèque de Charles III de Croÿ et sa mise en vente (1614)
Delsaerdt Pierre   Sordet Yann  
Paris, Editions des Cendres, 2017,288 p.
Citatielink
Primordia : de start van de Antwerpse stads- en kapittelbibliotheek in 1608-1609
Delsaerdt Pierre  
Historische stadsbibliotheken in Nederland : studies over openbare stadsbibliotheken in de Noordelijke Nederlanden vanaf circa 1560 tot 1800-p. 134-143
Citatielink
The inheritors of loss : seized libraries and bibliophily in late 18th-century Antwerp
Delsaerdt Pierre  
De gulden passer - ISSN 0777-5067-92:1 (2014) p. 53-70
Citatielink
Heilige boeken : jodendom, christendom, islam = Sacred books : Judaism, Christianity, Islam
Heylen Philip   Renard An   Delsaerdt Pierre   Lernout Geert   Van Steenbergen Jo   Platti Emilio   Klener Julien   Bonny Johan   Azzouz Ahmed   Van Goethem Herman   de Wilde Maartje  
Antwerpen, BAI, 2014,175 p.
Citatielink
De wet van de remmende achterstand : preservering, conservering, ontsluiting en digitalisering in Vlaamse erfgoedbibliotheken
Capiau Sam   Delsaerdt Pierre   Coppoolse David   Watteeuw Lieve  
Antwerpen, Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 2012,157 p.
Citatielink
De winst van de lezer : inleiding tot het boekenvak in Vlaanderen
Delsaerdt Pierre  
Leuven, Acco, 2011,207 p.
Citatielink
Pierre Lambinet (1742-1813) et les débuts de l'histoire du livre en Belgique
Delsaerdt Pierre  
The quintessence of lives: intellectual biographies in the Low Countries presented to Jan Roegiers-p. 293-318
Citatielink

Volledige bibliografie van deze auteur