Pierre Delsaerdt

Hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Onderzoekscentrum Ruusbroecgenootschap

Expertise

  • Historische bestudering van het boek: productietechnieken, vormgeving, uitgeverij en boekhandel, bibliotheken, bibliofiele verzamelcultuur, vererfgoeding van het boek. Bibliografische beschrijving van historische boekencollecties. Ontsluiting van historische boekencollecties voor een breed publiek door publicaties, tentoonstellingen...

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.