Pierre Delsaerdt

Hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Centrum voor Stadsgeschiedenis

Expertise

  • Ondersteuning en coördinatie van activiteiten en bijeenkomsten voor een gemengd publiek van boek-, literatuur- en cultuurhistorici, bibliothecarissen en professionals uit het hedendaagse boekenvak. Wetenschappelijk advies bij en deelname aan publieksmanifestaties (congressen, tentoonstellingen...) rond (de geschiedenis van) het boek.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.