Sinds 1 oktober 2019 ben ik emeritus hoogleraar aan het departement Biologie, Onderzoeksgroep PLECO (Universiteit Antwerpen), met een deeltijdse onderwijs- en onderzoeksopdracht. Als gastprofessor doceer ik het opleidingsonderdeel Ecologie I binnen de bacheloropleiding Biologie. Naast mijn deeltijdse opdracht aan de Universiteit Antwerpen ben ik tevens expert-onderzoeker bij CzechGlobe (Brno) van de Tsjechische Academy of Sciences en consultant bij het Slovenian Forestry Institute in Ljubljana. Ik ben lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en de Kunsten, en corresponderend lid van de Slovenian Academy of Sciences and Arts.

Jaarlijks doceer ik een vier-daagse training / zomerschool over 'Scientific Writing' aan de Université de Liège en op diverse plaatsen in Slovenië en in de Tsjechische Republiek.

Mijn onderzoeksdisicpline was de planten- en vegetatie-ecologie, in het bijzonder de productie van hernieuwbare bio-energie uit snelgroeiende populieren, evenals ecosysteem-atmosfeer fluxes. In de loop van mijn academische loopbaan (1976-2019) was ik o.m. directeur van de Onderzoeksgroep PLECO, voorzitter van het departement Biologie, vice-decaan van de Faculteit Wetenschappen, Methusalem-houder, en internationale Francqui-leerstoeltitularis.